Kayıtlar

Sahip olduğumuz doğamızı ve birikimli kültürümüzü anlayabilseydik!

Sahip olduğumuz doğamızı ve birikimli kültürümüzü anlayabilseydik! İbrahim ORTAŞ, iortas@cu.edu.tr, https://ibrahimortas.blogspot.com Keşke kendi toprağımızda yaşamış filozofların öğretilerini ve felsefesini tanısaydık, ilke edinseydik şimdi farklı bir yaşam ortamında olurduk. Doğamızı Doğru Yönetebildik mi? Son yıllarda artan nüfus, besin talebi, yerleşim yerleri ve kamusal kullanım amacıyla yapılar doğa üzerinde ciddi baskı oluşturmaktadır. Diğer yandan insanlığın geçmişte bile bu kadar kolay özelleştirmediği dağlar, taşlar, su kaynakları ve tarım alanları, çok kolay yasal düzenlemeler adı altında kamudan kişilere (içeriden ve/ya dışarıdan) satılmaktadır. 2B araziler, milli mülkiyete ait arazilerin 49 yıllığına kiralama bedeliyle devredilmesi, ormanların madencilik için kesilmesi, enerji talebi için açılan HES'ler gibi birçok uygulama, insan ile doğanın ekosistemi için denge unsurunu olumsuz yönde etkilemektedir. Milyonlarca yıl süren ekosistem işleyişi, son 100 yılda insanın
On Bin Adımlık Yürüyüş Önerisi Doğru Değilmiş. Meğer Arkasında Bir Şirket Varmış İbrahim ortaş, iortas@cu.edu.tr Bilimsel çalışmaların en önemli özelliklerinden biri kuşkuculuktur. Sebep-sonuç ilişkisine bağlı deterministik yaklaşımda her araştırma bulgusu ve sonucu yeniden gözden geçirilmesi işin doğası gereğidir. Araştırma insan sağlığını ve yaşamı üzerine yapılıyorsa tabii ki kuşkuculuk daha da önem kazanmaktadır. Her bilim insanı temelde bu ilkeyi kabul eder ve araştırmalarında uygular. Tabii her aklı başında kişi bu durumu fark eder ve de önemser. Her önüne gelen haber, bilgi ve enformasyona analiz etmeden güvenmez ve inanmaz. Bilim kandırıldı mı? İnsan sağlığı en çok önemsememiz gereken konuların başında geliyor. Çünkü öbür tarafım ölüm gibi ciddi bir korku var bedenimizde. Yıllardır çoğumuzun önemsediği sağlıklı yaşam için günde 10 bin adım atılması şartı ve önerilerinin gerçek olmadığı bilimsel araştırmalar ile belirlenmiş durumda. Herkese Bilim ve Teknoloji dergisi (Sayı
Resim
  Dünya ve Türkiye Üniversitelerinde Akademisyen Maaşları Karşılaştırılması Bilim İnsanları Yoksulluğa Yenik Düştü! İbrahim Ortaş, iortas@cu.edu.tr   Dünyada bilim insanlarının aldığı yıllık maaş ile karşılaştırıldığında Türkiye’deki bilim insanları dünya ortalamasının çok çok altında asgari gelir düzeyinde maaş almaktadır.     ÖZET: Bilim insanı olma bir meslek değil, bir yaşam biçimi olarak sürekli evren, doğa, çevre, insanı biyolojik ve sosyal varlık olarak tanımaya, anlayarak deşifre etmeye çalışan bir yaşamdır. Bilim insanı, yaşamı kolaylaştırmak için bilgi üretmek ve çözümler için teknikler geliştirmeye çalışır. Her türlü otoriteden uzak, özerk ve özgür ortamda mesai kavramı ve patronu olmayan ancak çağına, doğaya ve insanlığın birikimli kültürüne karşı sorumluluk duygusu içindedir. İnsanlığın birkaç bin yıllık tarihi içinde bilgi, bilgi sahibi ve bilgelik yarattıkları kolaylaştırıcıktan dolayı toplumda hep saygı görmüş ve el üstünde tutulmuşlardır. Bilim insanları,